Referanser - ferdige:

Myhres Maskinomsetning

Kommer:

Andebu Næringsforening

Mebrika

Ingtek

 

 

MATRIX Økonomisystem:

Andebu Web og IT er forhandler.

Les mer..
Matrix Økonomisystem
Matrix Økonomisystem passer godt for mindre firmaer, prosjektregnskap, byggeregnskap, regnskap for forskjellige organisasjoner og private. Programmet er veldig enkelt og raskt i bruk og inneholder både regnskap og fakturering.

Programmet er rimelig og tar liten plass.

Reduser dine kostnader, ta kontakt.

 

Tips.

Her legger vi ut noen tips som vi håper du få nytte av. Word Tips E-post Tips Excel Tips PowerPoint Tips Diverse Tips

 

 

Har du et godt tips som kan være nyttig for andre, kan du sende det til oss på e-post. Vi vurderer tipsene, benyttede tips referereres til den som tipset.

Andebu Web og IT kan ikke påta seg ansvar for feil som event. oppstår, da vi ikke vet om dine forhåndkunnskaper. Om du må være varsom, markeres dette.

Bilde Word
 
Word:

Her finner du tips som vi håper kan være nyttige, både for nybegynnere og de med mer erfaring i programmet.

Tipsene spenner fra enkle formateringstips til mer omfattende funksjoner i Word.

 

Bilde Epost
 
E-post:

Tipsene her omfatter programmet Microsoft Office Outlook, men for brukere av Outlook Express kan noen være nyttige.

Det varierer fra enkle og nyttige hurtigtaster, til nyttige innstillinger. Du finner tips om utskrift og bruk av Blindkopi.

 

Bilde Excel
 
Excel:

Excel er et program som kan brukes av mange, både nybegynnere og de som gjennomfører svært omfattende beregninger.

Vi har forsøkt å velge noen tips som kan passe for de fleste.

 

Bilde PowerPoint
 
PowerPoint:

PowerPoint er et presentasjonsprogram som mange kjenner til. Programmet brukes daglig i store og små bedrifter.

Tipsene er varierte, nyttige hurtigtaster, innstillinger og tips for ikke spre personlig informasjon via presentasjonene.

 

Bilde Diverse
 
Diverse:

Tipsene er ment for å gjøre hverdagen foran datamaskinen enklere og ikke minst sikrere. Sitter du foran en datamaskin som andre kan gå forbi, er det viktig at informasjon ikke kommer på avveie.

Andebu Web og IT, Honerød, 3158 ANDEBU - Tlf: 905 30 903   E-post: htb@webogit.no
Webdesign ©2006